"Welkom bij csg Bogerman!"

Aanmeldprocedure Brugklas

Wat leuk dat je leerling wilt worden van csg Bogerman. Je bent meer dan welkom! Je meester of juf heeft aanmeldingsformulieren van ons gekregen, dus jij en je ouders kunnen dit regelen via je basisschool.

Na je aanmelding gebeurt het volgende:
 
 • Je krijgt in april een welkomstkaart per post. Zo weet je dat je aanmelding goed is aangekomen;
 • Eind juni ontvangen je ouders een brief waarin staat op welk niveau en in welke klas je bent geplaatst;
 • Voor de zomervakantie kom je op school om kennis te maken met je mentor en je nieuwe klasgenoten.
   
Bij je aanmelding kun je een aantal extra keuzes doorgeven:
 
 • Vakcollege techniek & vakmanschap
 • Vakcollege mens & dienstverlening
 • Algemene kennismaking Vakcollege
 • M@voklas     
 • Havoklas     
 • Technasiumklas
 • Atheneumklas
 • Gymnasiumklas
Via de link hieronder bekijk je alvast het formulier waarop jij jouw extra keuzes doorgeeft en het digitale aanmeldformulier. Op de tweede pagina van de toelichting vind je een schema en een uitleg over de indeling van de verschillende opleidingen.

Plaatsingscommissie
Er is een speciale commissie die beslist op welk niveau jij wordt geplaatst. Hier wordt zorgvuldig gekeken naar het advies van je basisschool - dat leidend is in de plaatsing -  en hoe jij je de afgelopen jaren ontwikkeld hebt. De basisschool zorgt ervoor dat jouw gegevens goed worden overgedragen aan je nieuwe mentor.

Wil jij je aanmelden tijdens het lopende schooljaar of wil jij je aanmelden voor klas 2 of hoger? Dan kun je contact opnemen met de decaan:

Barbara de Leeuw
Decaan m@vo Sneek
Decaan vmbo klas 3 en 4 Balk
BdeLeeuw@csgbogerman.nl

Ingrid Bouwhuis
Decaan havo/vwo Sneek
Decaan havo/vwo klas 3 Balk
IBouwhuis@csgbogerman.nl

Harm van Zuiden 
Decaan onderbouw Balk
HvanZuiden@csgbogerman.nl

Linda Wolthuizen 
Decaan Vakcollege
Decaan Koudum
LMWolthuizen@csgbogerman.nl
 


Je maakt 't samen!
DISCLAIMER
csg Bogerman is een school van CVO Zuid-West Fryslân