"Goed contact tussen school en thuis is onmisbaar"

Ouders en school

Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Als ze lekker in hun vel zitten, is er ruimte voor groei en ontwikkeling. Contact tussen school en thuis is daarvoor onmisbaar. Ouders kennen hun kind als geen ander en weten wat het nodig heeft om zich welkom te voelen. Bij csg Bogerman vindt het contact tussen school en thuis als volgt plaats:

Mentor
De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Een van de mentoren omschrijft het als volgt:

"De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en andere docenten. Ik ben het schakeltje. Het lijntje tussen mij en mijn mentorleerlingen is kort. Ik voer gesprekken met leerlingen en hou het welbevinden en de schoolprestaties van mijn leerlingen goed in de gaten. Wanneer het niet goed blijkt te gaan, onderneem ik actie. Naast het contact met de leerlingen onderhoud ik ook contacten met thuis, met ouders en/of verzorgers."

Contact met de mentor
Ouders en de mentor dragen samen de verantwoordelijkheid voor de leerling op school. Goed contact is daarom heel belangrijk. De mentor heeft op verschillende manieren contact met ouders. Dit begint bijvoorbeeld met een kennismakingsgesprek in één van de eerste schoolweken. Daarnaast zijn er tienminutengesprekken en ouderavonden. Ouders kunnen altijd contact leggen met de mentor als ze vragen hebben.

Ouderportaal
In het ouderportaal vindt alle digitale communicatie tussen school en thuis plaats. Ouders kunnen er de cijfers, het huiswerk en het rooster zien. Ook biedt het portaal een infobank met uitgebreide achtergrondinformatie over de school. Ouders zien in het portaal wie de mentor en de docenten van hun kind zijn en kunnen via het portaal rechtstreeks contact met hen leggen. Zij sturen een bericht of verzoeken via het portaal of een mentor of de docent hen wil bellen. Ook ziekmelden en verlofaanvragen gaat via het ouderportaal.

Ouderraad
De ouderraad is een inspraakorgaan voor het management van csg Bogerman. Ouders in de ouderraad worden geïnformeerd over wat er speelt achter de schermen, denken mee over het schoolbeleid en ondersteunen in het voorbereiden van beslissingen. Het management van de school waardeert de inzet en betrokkenheid van de ouderraad heel erg en is blij met alle input die ouders geven om de school elke keer een beetje beter te maken!

Ouderpanel
Het ouderpanel is erg belangrijk en waardevol voor de afdelingen csg Bogerman. In het ouderpanel praat en denkt u als ouder mee over verbeteringen voor het onderwijs binnen de afdeling van uw kind. 

Communicatie gescheiden ouders
Om de communicatie rondom leerlingen met gescheiden ouders goed te laten verlopen is er een stichtingsbreedbeleid. Meer informatie over dit beleid kunt u hier terugvinden: Communicatie gescheiden ouders 
Ouders van huidige leerlingen van de school kunnen op de interne site (infobank) of via de link hieronder een formulier downloaden voor het aanvragen van een tweede ouderaccount: 
Formulier download Aanvraag tweede ouderaccount


Nieuws

16/52019
Diploma AED en reanimatie in the pocket!

Vandaag hebben 23 4VWO leerlingen BSM hun diploma AED en reanimatie in ontvangst genomen. ... lees verder
11/42019
Flinke belangstelling voor Perspectief 10-14 in Sneek

Grote opkomst informatieavond 8 april. ... lees verder
10/42019
LC Toptalent 2019

Drie ingezonden profielwerkstukken maken kans op de publieksprijs. Breng ook je stem uit!... lees verder
Je maakt 't samen!
DISCLAIMER
csg Bogerman is een school van CVO Zuid-West Fryslân