Disclaimer

Disclaimer voor www.cvo-zwfryslan.nl, www.marnecollege.nl en www.csgbogerman.nl

CVO Zuid-West Fryslân, hierna te noemen CVO, verleent u hierbij toegang tot www.cvo-zwfryslan.nl, www.marnecollege.nl en www.csgbogerman.nl ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

CVO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
CVO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CVO.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CVO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CVO.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CVO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Nieuws

17/122019
csg Bogerman zamelt kaarsen in voor goed doel

In samenwerking met VONK! is csg Bogerman dit schooljaar begonnen met het verzamelen van oude kaarsen. Van deze oude kaarsen worden nieuwe kaarsen gemaakt door jongeren die met extra hulp een start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Helpen jullie mee?... lees verder
9/122019
csg Bogerman en VC Sneek blij met samenwerking

Op vrijdag 29 november kreeg csg Bogerman het nieuwe volleybalshirt aangeboden door VC Sneek. ... lees verder
Je maakt 't samen!
Disclaimer | Privacy
csg Bogerman is een school van CVO Zuid-West Fryslân