Eerste klassers bb/kb zijn (Vak)kanjers!

Dinsdag 14 november mochten wij, in alle 1e klassen bb/kb, Cyriel Guds verwelkomen van Vakkanjers. Cyriel nam ons mee in de wereld van Techniek met een inspirerende presentatie.

Dinsdag 14 november mochten wij, in alle 1e klassen bb/kb, Cyriel Guds verwelkomen van Vakkanjers. Cyriel nam ons mee in de wereld van Techniek met een inspirerende presentatie. Er werd besproken wat techniek is en wat je zou doen in een week zonder techniek en dan zonder mobieltje, computer, playstation en vooral zonder internet. Zou je dit kunnen of zou je er helemaal gek van worden…. 

Techniek draait om het maken van dingen, maar voor men die dingen kan maken moeten er eerst ideeën worden bedacht, hiermee mochten de leerlingen ook aan de slag. De Unie van Waterschappen daagt dit jaar de Vakkanjers uit om ideeën te bedenken om wateroverlast tegen te gaan. Maar natuurlijk mochten de leerlingen ook oplossingen voor andere problemen bedenken. Daarna gingen ze aan de slag met het ontwerp. Er ontstonden de meest uiteenlopende ideeën, van draagbare waterzuivering tot muts met hierin een regenhoes. 

De beste ideeën werden op de site van Vakkanjer gezet, waarop tot eind november gestemd kan worden. De schoolwinnaars gaan vervolgens hun idee tot uitvoering brengen. Met hulp van professionele productontwerpers gaan de schoolwinnaars aan de slag om hun idee tot uitvoering te brengen. Vervolgens presenteren ze hun oplossing aan de vakjury en de opdrachtgever. De top tien gaat door naar Vakkanjers Live, het landelijke eindevent. Daar komen alle Vakkanjers samen en nemen een kijkje behind the scenes van een festival. 

 

MVH 14-11-2017


Je maakt 't samen!
Disclaimer | Privacy
csg Bogerman is een school van CVO Zuid-West Fryslân