Feestelijke opening Perspectief 10-14

op donderdag 17 oktober vond de officiële opening van onderwijsvorm Perspectief 10-14 plaats aan Hemdijk 47 in Sneek.

Dit gebeurde in bijzijn van wethouder van Onderwijs van de gemeente Súdwest-Fryslân, mevrouw Stella van Gent.  Na een korte speech voerde zij de openingshandeling uit door een strik in reuzenformaat door te knippen. De handeling werd feestelijk ondersteund door een speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerd lied, waarmee de leerlingen de aanwezigen uit volle borst toezongen: “onze school is magisch, daar kan niets tegenop!” Als uitsmijter gaf een aantal leerlingen een korte presentatie over Perspectief 10-14, waar vol aandacht naar geluisterd werd.  

Voorafgaand aan de openingshandeling werden de aanwezigen kort toegesproken. Baukje van den Berg, directeur van Perspectief 10-14 gaf aan bijzonder trots te zijn. Zowel het team van leerkrachten als de leerlingen hebben in korte tijd een stevige bodem weten te leggen voor de onderwijsvorm. Joop Fortuin, bestuurder van Palludara onderstreepte vier belangrijke kernbegrippen voor Perspectief 10-14: ondernemen, samenwerken, vernieuwen en verbinden. “We willen kinderen op nieuwe manieren onderwijs laten volgen. Het begrip leren door doen gaat hier in de praktijk vorm krijgen: ondernemend, vanuit samenwerking.”

Interim-bestuurder Koen van der Drift van CVO Zuidwest-Fryslân gaf aan blij verrast te zijn dat Perspectief 10-14 qua werkwijze zo goed aansluit bij de scholen van CVO: ook hier speelt talentontwikkeling een belangrijke rol. Wethouder Stella van Gent sloot bij dit onderwerp aan: “We mogen geen enkel talent verspillen, er mag geen kind verloren gaan in het systeem. Vooral in deze tijd, waarin er de afgelopen vier jaar 15 basisscholen moesten sluiten door leerlingenkrimp. Perspectief 10-14 is in mijn optiek een andere manier van naar het onderwijs kijken.”

Perspectief 10-14 werd in augustus geïntroduceerd door Stichtingen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân.

 


Je maakt 't samen!
Disclaimer | Privacy
csg Bogerman is een school van CVO Zuid-West Fryslân